Voortaan digitaal een erfenis aangeven?

Omslagfoto

Sinds 15/03/2022 heeft de Vlaamse Belastingdienst ervoor gezorgd dat u voortaan uw erfenis digitaal kan indienen. Dit kan via het online platform ERFonline. De aangifte van nalatenschap wordt automatisch aangepast in functie van het vermogen en de persoonlijke situatie van de overledene. Als erfgenaam wordt u stap per stap geholpen bij het invullen van deze aangifte.

Hoe werkt het ERFonline?

Het systeem selecteert de vragen die relevant zijn voor de erfgenaam en onbelangrijke vragen worden uitgefilterd. De module geeft ook steeds aan welke informatie verplicht in te vullen is.

De ingevoerde gegevens komen daarna automatisch terecht in de systemen van de Vlaamse Belastingdienst. Hierdoor kunnen de aangiftes sneller verwerkt worden en wordt het risico op manuele invoerfouten uitgesloten. Bij complexere dossiers wordt het aangeraden nog steeds beroep te doen op een specialist, zoals een notaris.

De erfbelasting wordt berekend op de waarde van alle roerende en onroerende goederen van de overledene. Hiervan worden de kosten van de begrafenis en eventuele schulden afgetrokken.

Bij onroerende goederen wordt er aangeraden om een schatting hiervan te laten uitvoeren door een erkend schatter-expert. Dit om een correcte waarde van het goed te kunnen bijvoegen in uw aangifte. De erfbelasting zal bijgevolg hierop worden gecalculeerd.

Wat zijn de gevolgen bij een te hoge inschatting?

Bij een te hoog ingeschatte waarde door de erfgenaam zelf kan het gebeuren dat deze te veel erfbelasting zal betalen. Omgekeerd is echter niet minder waar, bij een te laag ingeschatte waarde loopt u het risico op een boete wegens tekortschatting.

Een erkend schatter-expert

Bij een erkend schatter-expert kunt een uitgebreid rapport laten opmaken, deze rapporten zijn conform de Vlaamse belastingdienst (VLABEL-conform). Aan de hand van dit rapport kunt u deze aangifte doen, door beroep te doen op een erkend schattingskantoor hebt u een grotere kans dat de geschatte waarde zeer correct zal zijn, gezien een plaatsbezoek georganiseerd wordt en de expert de gebreken of de positieve punten in kaart zal brengen, zo hebt u meer kans dat alles correct verloopt. Daarnaast is een schatting van een erkend schatter-expert bindend, hierdoor kan de geschatte waarde niet betwist worden door de Vlaamse belastingdienst.

U kan bij ons steeds terecht voor zowel een gewone schatting als VLABEL-schatting. Via onze contactpagina kunt u contact met ons opnemen, klik hier. Of bel ons op: 0496 / 97 91 93 | 057 / 333 533. We zijn actief over gans Vlaanderen.