Schatting door erkend schatter

Berekeningen bij schatting van een woning

Schatting door een erkend schatter

Een normale schatting opgemaakt door een erkend schatter kan vooral gebruikt worden in volgende situaties.

  • Aan- en Verkoop
    Het is aangeraden om bij de tekoopstelling van uw eigendom, de waarde hiervan te bepalen door een vastgoed-expert. Ook tijdens de onderhandeling kan het rapport een doorslag gevende factor zijn.
  • Aanvraag lening
    Kredietinstellingen streven naar zekerheid. Veel banken vragen om bij aankoop of renovatieproject een waardebepaling te laten uitvoeren. Dit omdat het ze hen een garantie geeft bij het verstrekken van de gelden.
  • Vereffening verdeling
    Bij een ontbinding van het gemeenschappelijk vermogen kunnen er discussies ontstaan. Hierbij kunt u een onafhankelijke schatter aanstellen om de waarde te bepalen van het onroerend goed. Dit brengt dan ook duidelijkheid voor alle belanghebbende partijen.

Onze rapporten zijn overzichtelijk en duidelijk. Ze bestaan uit een 10 tal pagina’s met een beschrijving, berekening, foto’s, en erkenningsnummer van de schatter-expert. Als resultaat van onze gedrevenheid en kwaliteit zijn we dan ook erkend door verschillende organisaties.

Binnen de 24 uur hebt u een afspraak met een schatter en binnen de 2 dagen na het plaatsbezoek ontvangt u het verslag digitaal.

Neem contact op