Erfenisregeling in Vlaanderen: waarom een erkend schatter-expert nodig is

Omslagfoto

De erfenisregeling in Vlaanderen is van groot belang voor velen en het is daarom belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de regels en vereisten. Een van de belangrijkste stappen in de erfenisprocedure is het opmaken van een testament.

Het testament

Het testament is een document waarin de erflater aangeeft wie de begunstigden van de erfenis zullen zijn en hoe deze verdeling zal plaatsvinden. Er zijn verschillende soorten testamenten waaruit gekozen kan worden: een notarieel testament, een holografisch testament of een wilsbeschikking. Elk type testament heeft zijn eigen voor- en nadelen, dus het is belangrijk om deze zorgvuldig te overwegen.

Een andere belangrijke stap in de erfenisprocedure is de verklaring van erfrecht. Deze verklaring wordt afgegeven door een notaris en geeft aan wie de erfgenamen van de overledene zijn. Dit is belangrijk voor de verdeling van de erfenis en voor de verplichtingen die de erfgenamen hebben jegens de overheid.

De successierechten

Ook de successierechten zijn belangrijk om in de gaten te houden. Deze rechten zijn een belasting die betaald moet worden op de erfenis en variëren afhankelijk van de waarde van de erfenis en de verwantschap tussen de erflater en de erfgenamen. Het is belangrijk om een erfenisregeling goed te regelen en op te volgen om eventuele problemen te voorkomen. Een notaris kan hierbij helpen.

Een onroerend goed in de erfenis

Indien een onroerend goed deel uitmaakt van de erfenis kan men gebruik maken van een erkend schatter-expert. Dit is waar een erkende taxateur een cruciale rol speelt. Een erkend schatter is een expert op het gebied van waardebepaling van onroerend goed en kan een nauwkeurige en onafhankelijke schatting geven van de waarde van de onroerende goederen die deel uitmaken van de erfenis.

Dit is van groot belang, omdat de waarde van de onroerende goederen bepaalt hoe de erfenis verdeeld zal worden onder de erfgenamen. Indien er geen professioneel advies wordt gevraagd, kan dit leiden tot onduidelijkheid en onenigheid over de waarde van de onroerende goederen, wat kan leiden tot vertragingen of zelfs juridische geschillen.

Daarnaast kan een erkende taxateur ook adviseren over eventuele verkoop- of verhuuropties voor de onroerende goederen, wat kan bijdragen aan een snellere en efficiëntere afhandeling van de erfenisprocedure. Het is daarom aan te raden om een erkende taxateur te raadplegen bij de waardebepaling van onroerende goederen in de erfenisprocedure.

Aansluitend heeft het schattingsrapport een bindend gegeven, dit wil zeggen dat uw successierechten berekend worden op de geschatte waarde. Indien u nadien het goed duurder verkoopt dan getaxeerd, dan betaald u geen extra belastingen. Dit met uitzondering als de verkoopprijs boven de 20% reikt van de geschatte waarde.