De cruciale rol van een bindende schatting bij successieaangifte (ABS)

Omslagfoto

De cruciale rol van een bindende schatting bij successieaangifte (ABS)

Het vaststellen van de waarde van onroerend goed bij een successieaangifte is een cruciale stap. Een accurate waardeschatting, erkend door de Vlaamse Belastingdienst, is essentieel om de erfbelasting correct te berekenen. De procedure van een bindende schatting (VLABEL taxatie) biedt hier een oplossing.

Wat is een bindende schatting?

Een bindende schatting is een officiële waardering van onroerend goed door de Vlaamse Belastingdienst of een erkend schatter-expert, welke gebruikt wordt voor de berekening van de erfbelasting.

Hoe kan Schat Mijn Huis helpen?

Bij Schat Mijn Huis bieden we professionele ondersteuning om u te helpen bij het aanvragen van een bindende schatting. Onze ervaren schatters zorgen voor een accurate waardering die erkend wordt door de Vlaamse Belastingdienst, waardoor het proces van de successieaangifte soepeler verloopt.

Procedure voor bindende schatting

Het aanvragen van een bindende schatting via Schat Mijn Huis is een gestructureerd en eenvoudig proces. Hier zijn de stappen die u dient te volgen:

  1. Neem zo snel mogelijk contact op met Schat Mijn Huis na het overlijden.
  2. Voorzie ons van relevante informatie van het onroerend goed zoals plannen, keuringen, kadastrale legger.
  3. Onze gecertificeerde schatters nemen contact met u op voor aanvullende informatie of plannen een plaatsbezoek indien nodig.

Belang van accurate schatting

Een accurate schatting is cruciaal voor een eerlijke berekening van de erfbelasting. Het helpt om mogelijke geschillen over de waarde van het onroerend goed te voorkomen, en zorgt voor een transparante overdracht van eigendom.

Het proces van een bindende schatting is een essentiële stap in de successieaangifte. Met professionele hulp van Schat Mijn Huis, kunt u dit proces met vertrouwen tegemoet treden, wetende dat u een accurate en erkende schatting krijgt voor uw onroerend goed, neem contact met ons, klik hier.