Asbestattest bij verkoop

Omslagfoto

Woensdag 23 november 2022 is er een nieuwe wetgeving in werking getreden. Vanaf nu zal men bij de verkoop van vastgoed gebouwd voor 2001 een asbestattest voorhanden moeten hebben. Op deze manier kan men in kaart brengen hoeveel asbest er in Vlaanderen aanwezig is en in welke staat het is, om zo tegen 2040 Vlaanderen asbestveilig maken.

Wat is asbest?

Bij woningbouw werd vroeger vaak beroep gedaan op asbest omdat het heel goede eigenschappen heeft: het is brandwerend, sterk en isoleert goed.  Hierdoor werd het voor 1998 verwerkt in tal van materialen zoals onder meer golfplaten, dakleien, kunststofvloeren en plaasterisolatie. Wanneer bleek dat indien men asbest beschadigt, er asbestvezels vrijkomen die bij inademing erg schadelijk zijn voor de gezondheid, werd dit materiaal verboden.

Wanneer moet ik over een asbestattest beschikken?

Het gebruik van asbest werd in België pas in 2001 verboden, bijgevolg is het attest enkel verplicht voor gebouwen met bouwjaar voor 2001. Bij alle overdrachten van eigendommen gebouwd voor 2001 zal men een attest moeten voorzien. Dit houdt in: verkoopovereenkomsten, verkoopakten, het vestigen van vruchtgebruik en schenkingen van gebouwen. Indien men nalaat over dit attest te beschikken, kan dit nietigheid van overeenkomst tot gevolg hebben. Het is dus van belang tijdig contact op te nemen met een asbestdeskundige.

Het asbestattest

Het asbestattest is een attest afgeleverd door OVAM nadat een gecertificeerde asbestdeskundige aan de hand van een niet-destructieve inventarisatie de eventuele aanwezigheid van asbest in kaart heeft gebracht. Tijdens dit onderzoek worden geen beschadigingen aangebracht aan de woning. Men gaat enkel kijken welke materialen een mogelijk risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. Op het attest zelf zal u kunnen terugvinden welke materialen asbest bevatten, de staat ervan en hoe je het veilig kan beheren of verwijderen. De kostprijs van een inspectie kan variëren tussen 395 en 859 EURO.

Invloed op de vastgoedmarkt

Het attest heeft als functie om de kopers te informeren over de aanwezige materialen die asbest bevatten, bij bestaande woningen met het bouwjaar vóór 2001 is de kans groot dat er asbest wordt aangetroffen in de woonst of omliggende bebouwingen. Gezien het attest een negatief advies zal vertonen indien er asbest aanwezig is, kan dit een impact hebben op de verkoopbaarheid van de woning en zal dit reflecteren in de vastgoedmarkt. Bent u benieuwd of uw eigendom een minwaarde zal hebben door de asbesthoudende materialen? Neem dan contact met ons op via de contactpagina.