Regelingen bij een overlijden

Vlak na het overlijden

De arts is de persoon die het overlijden dient vast te stellen, hierbij stelt de arts een medisch attest op van het overlijden. Hierop wordt de datum en het uur van overlijden en de doodsoorzaak vermeld.

Daarnaast moet u een begrafenisondernemer inschakelen. De uitvaartondernemer regelt ook vaak de aangifte van het overlijden bij de burgerlijke stand van de gemeente. Deze aangifte kunt u ook zelf doen.

Het overlijden moet aangegeven worden bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon gestorven is en tevens ook de gemeente is waar de begrafenis of crematie zal plaatsvinden.

Breng de bank op de hoogte

Het is belangrijk dat u als erfgenaam contact opneemt met alle banken waar de overledene tegoeden had, zoals bankrekeningen, spaarrekeningen, depositoboekjes, kluizen, etc. Financiële instelling is dan ook wettelijk verplicht deze tegoeden te blokkeren. Dit is een veiligheid, zo kan er vermeden worden dat er sommen worden afgehaald zonder de goedkeuring van alle nabestaanden. Indien u niet op de hoogte bent over de bankzaken van de overledene kunt u beroep doen op de Belgische Vereniging van Banken, klik hier.

Stel uw notaris aan

De eerste stap die de notaris zal ondernemen is kijken wat de laatste wilsbeschikkingen zijn die de overledene heeft nagelaten in zijn of haar testament. Pas daarna kunt u weten wie recht heeft op welk deel van de nalatenschap.

Het is ook de taak van de notaris om alle informatie te verzamelen over de volledige inhoud van de nalatenschap. Hij of zij zal u als nabestaande advies geven over de nalatenschap, zo hebt u ook de mogelijkheid om een nalatenschap te weigeren of te aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Andere instanties dat u op de hoogte moet brengen

  • Ziekenfonds
  • DIV (Directie voor inschrijving van voertuigen
  • Verzekeringsmaatschappij(en)
  • Werkgever van de overledene (indien de overledene nog aan het werk was)
  • Pensioeninstelling (overlevingspensioen voor weduwen of weduwnaars)

De erfenis

Erfenis

Indien de overledene geen testament of huwelijkscontract heeft kan de erfgenamen beroep op de wetgeving, hierbij worden erfgenamen ingedeeld in vier orden volgens bloedverwantschap.

Testament

Indien de overledene zijn nalatenschap niet volgens de wettelijke regeling wilt laten verlopen, heeft hij of zij de vrijheid om de nalatenschap te regelen via testament, huwelijkscontract, schenking of samenlevingscontract.

Erfbelasting

Bij een erfenis van iemand die een eigendom in België had, zult u successierechten moeten betalen. Via een aangifte van nalatenschap zal de ontvanger de verschuldigde belastingen berekenen en het aandeel bepalen per erfgenaam.

Erfbelasting via erkende schatters-experten

Indien er vastgoed aanwezig is in de nalatenschap is het aangeraden om bij een successieaangifte beroep te doen op een erkend schatter-expert, dit om de waarde van de vererfde onroerende goederen te laten schatten. Deze taxaties zijn bindend, dit wil zeggen dat indien u na de successieaangifte het goed voor meer verkoopt dan er geschat is u geen extra belasting zult moeten betalen op de meerwaarde die behaald is. Indien u zelf, een makelaar of de notaris de woning taxeert voor de aangifte kan dit wel het geval zijn.

Meer info