Renovatieplicht bij energieverslindende woningen

Omslagfoto

Op 1 januari 2023 is de renovatieverplichting ingegaan voor energieverslindende residentiële gebouwen. Dit zijn  woningen die een EPC-label E of F hebben. De verplichting houdt in dat kopers van dergelijke woningen, aangekocht vanaf 2023, verplicht zullen zijn hun woning te renoveren zodat deze een label D of hoger bereikt. En dit binnen 5 jaar na aankoop.

Waarom moet u renoveren?

Vlaanderen heeft een klimaatstrategie uitgestippeld die ernaar streeft om tegen 2050 enkel nog woningen met energielabel A te hebben. Met deze klimaatstrategie wil men namelijk het energiegebruik reduceren en daarbij ook de uitstoot van broeikasgassen. De renovatieverplichting voor residentieel vastgoed is een eerste stap in die richting.

Wanneer geldt de verplichting?

De verplichting is enkel van toepassing bij notariële overdrachten in volle eigendom, vestigen van erfpacht en vestigen van opstalrecht. De termijn van 5 jaar gaat van start bij het verlijden van de authentieke akte of het vestigen van een opstalrecht of erfpacht. Na het verstrijken van deze 5jarige periode dient men een nieuw EPC attest te laten opmaken om aan te tonen dat men effectief een hoger label heeft behaald.

Wat is de kostprijs?

Hou bij de aankoop van energieverslindende panden dus zeker rekening met een renovatiebudget. Op het huidige EPC staat vaak advies vermeld over welke werken u kan uitvoeren en een raming van de gemiddelde kostprijs per werk. Verder kan u in enkele gevallen ook beroep doen op overheidspremies, die de kost van een renovatie kunnen doen afnemen. Neem zeker een kijkje op https://www.vlaanderen.be/premies-voor-renovatie.

Waarde na werken kennen

Renovatiewerken kunnen de waarde van uw vastgoed doen stijgen waardoor er een potentiële meerwaarde kan worden gecreëerd. Bent u van plan een woning aan te kopen met een EPC label E of F en wenst u renovatiewerken uit te voeren? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.